"WHO"siseõhu kvaliteedi uuring koolides Läti koolides 2015/2016 õppeaasta kohta

Terviseinspektsioon viis 14. septembrist 2015 kuni 8. jaanuarini 2016 Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uuringu "Siseõhu kvaliteet koolides" raames sisekeskkonna kvaliteedi, sh siseõhu kvaliteedi uuringu. Küsitluses osales 14 kooli: üheksa linnakooli, kaks äärelinna kooli ja neli linnavälist (s.o maakooli). Küsitleti kolme kooli Kurzeme piirkonnas, kolme koolis Zemgale piirkonnas, nelja koolis Vidzeme piirkonnas, kahte koolis Latgale piirkonnas ning kahte koolis Riia linnas ja eeslinnades.

Pētījums "Skolu iekštelpu gaisa kvalitāte" apsekojuma rezultāti

Fotod: StockPhoto.com, majaelpo.lv

Uuring käivitati Lätis 2013. aastal, tuginedes 11. märtsil 2010. aastal Parma keskkonna- ja tervishoiuministrite konverentsil vastu võetud keskkonna- ja tervisedeklaratsioonile (edaspidi - Parma deklaratsioon), mille eesmärk on ohutu ja tervislik keskkond. lastele*. Parma deklaratsioonis seatud eesmärkide saavutamiseks töötas WHO välja indikaatorite kogumi, mis kajastab koolikeskkonna (eriti siseõhu) kvaliteeti Euroopa riikides. Esimene uuring viidi läbi Horvaatias ja Albaanias. Sarnane uuring on läbi viidud ka Balti riikides.

Küsitluses on seni uuritud järgmisi tegureid:

 1. Hallituse ja niiskuse tunnused mõnes kooliruumis ning nende mõju siseõhule.
 2. Süsinikdioksiidi (CO2) kontsentratsioon klassiruumides mõõdetuna siseõhus.
 3. Juurdepääs koolide sanitaarseadmetele, nende nõuetekohane käitamine ja hooldamine ning õpilaste rahulolu.

Hallituse ja niiskuse mõõtmised

Uuringu käigus uuriti hallituse ja niiskuse esinemist iga kooli kolmes klassiruumis ning õpilastele mõeldud sanitaarruumides (tualettruumides). Niiskuse ja hallituse tunnuseid hinnati visuaalselt ning niiskusest mõjutatud kogupindala (m2) mõõtmise teel, kasutades mitteinvasiivseid diagnostilisi meetodeid ehitusmaterjalide niiskusesisalduse mõõtmiseks.

Kokku mõõdeti niiskust 49 klassiruumis. Üheski klassiruumis ei täheldatud hallituse märke. Kolmes klassis täheldati minimaalselt niiskuskahjustuse märke pindadel 0,7-2 m2 (ruumi üldpinnast) ning ühes klassis kerget niiskuse kondenseerumist aknaklaasidel. Seevastu pinnaniiskuse mõõtmised näitasid, et kõik pinnad 45 klassis (92% juhtudest) olid täielikult kuivad, samas kui neli klassi (8% juhtudest) näitasid niiskust alal 0,7–41,7 m2, sealhulgas ühes klassis kogu põrandapind. oli niiske (tõenäoliselt hiljutise renoveerimise tagajärg).

Neljas klassis (8% juhtudest) tuvastati lõhnu: ühes klassis hallituse lõhn, ühes klassis keemiline lõhn (tõenäoliselt põrandakattest) ja ülejäänud klassides roiskunud õhu lõhn.

Niiskuse mõõtmised viidi läbi ka sanitaarruumides - kokku uuriti 118 tualetti ja 120 kätepesukohta. Neljal toal (4% kogusummast) vahemikus 0,5–1,5 m2 esines hallituse tunnuseid, 12 ruumis (10% kogusummast) aga 0,3–3,5 m2 pindadel niiskuskahjustusi. Pindade niiskuse mõõtmised näitasid aga, et enamus (90%) pindadest olid täiesti kuivad, niiskust näitas vaid 12 tualettruumi (10% juhtudest) vahemikus 0,5-12,5 m2. Tuvastatud lõhnad olid tüüpilised poiste tualettruumidele (15% kõigist tubadest) ja nende põhjuseks olid kehvad hügieenioskused.

CO2 kontsentratsiooni mõõtmised

 Tuleb märkida, et CO2 kontsentratsioon ruumis on kõige objektiivsem mõõdetav ventilatsiooni efektiivsuse näitaja – piisav värske õhu juurdevool, kuna CO2 peamiseks allikaks on elanikud. CO2 eraldub inimese eluprotsesside käigus. Siseruumides jääb CO2 tase vahemikku 400–2000 ppm (ppm – miljondikosa – osakeste arvu ja ruumala suhe, milles need osakesed paiknevad), välisõhu CO2 tase aga 350–450 ppm.

Siseruumide CO2 kontsentratsioon üle 1000 ppm viitab ebapiisavale ventilatsioonile ja ka sellele, et ruum pole koolilaste arvu jaoks piisavalt suur. Seega, mida suurem on CO2 kontsentratsioon siseõhus, seda suurem on vajadus suurema värske õhu juurdevoolu järele ruumi. Värske õhu hulk, mida etteantud aja jooksul juurde toita, sõltub ruumi mahust (m3), inimeste arvust ja tehtava töö liigist.

Halb ventilatsioon koolides on seotud kahjulike tervisemõjudega, sealhulgas üldise väsimuse, nakkushaiguste riski suurenemisega, rahutusega laua taga, vähenenud töövõimega, kuid CO2 kontsentratsiooni kuni 5000 ppm peetakse terviseriskiks (Prill R., It Samuti tuleb märkida, et keskmist CO2 kontsentratsiooni 5000 ppm loetakse maksimaalseks töökeskkonnas kokkupuute piirnormiks (OEL)** töökoha õhus 1,2.Uuring (Satish et al., 2012) 2 näitab, et vaimne töövõime langeb CO2 juures. kontsentratsioonid 2500 ppm.

Igas koolis tehti CO2 mõõtmised kolmes klassiruumis üheaegselt ja pidevalt ühe nädala jooksul. Igas klassiruumis täitis õpetaja igal õppepäeval klassiruumi täituvuse päevikut, kuhu oli märgitud iga tunni algusaeg, õpilaste vanus ja arv (mitu last oli tunni ajal klassiruumis ja kui palju õppetunni ajal paus) ja ventilatsiooni tüüp (aknad lahti, uksed lahti). CO2 mõõtmiseks kasutati kolme siseõhu kvaliteedi monitori CO2 logimise ning andmete salvestamise ja salvestamise funktsiooniga.

Kokku uuriti 42 klassiruumi 14 koolis. Küsitletud 14 koolist seitsmes on loomulik ventilatsioon, viies on loomulik ventilatsioon kombineeritud passiivse ventilatsiooniga (õhk juhitakse spetsiaalselt selleks ette nähtud kanalite ja seadmete kaudu, kuid ilma õhu liigutamise mehhanismita) ning seitsmes koolis on mehaaniline ventilatsioon kogu koolimajas või üksikutes ruumides. (neist ühes koolis puudub ruumide ventilatsioon läbi akende). Uuritud 42 klassiruumist 26 on loomuliku ja 16 mehaanilise ventilatsiooniga.

CO2 kontsentratsiooni mõõtmise analüüs näitas, et:

 1. CO2 kontsentratsioon 28 klassiruumis (67% juhtudest) ulatus õpilaste juuresolekul 1000 ppm-ni ja üle selle (keskmised kontsentratsioonid 5 õppepäeva jooksul), mis viitab kõnealuste klassiruumide ebapiisavale ventilatsioonile.
 2. 14 klassiruumis (33%) peeti ventilatsiooni piisavaks, kuna CO2 kontsentratsioon (keskmine kontsentratsioon viie koolipäeva jooksul) oli õpilaste kohaloleku ajal alla 1000 ppm.

  Tuleb märkida, et CO2 kontsentratsioon ruumis, kus viibivad inimesed, on muutuv ja lihtsuse mõttes võib võrrelda foori värvidega - roheline (CO2 kontsentratsioon kuni 1000 ppm), kollane (1000-1500 ppm), punane (> 1500 ppm). Valgusfoori värvide järgi rühmitatud kooliuuringu tulemused (võttes arvesse keskmist CO2 kontsentratsiooni õppetundides viie õppepäeva jooksul) on järgmised:

  - roheline - hea õhk klassiruumis, kiireloomuline ventilatsioon puudub - 33% ajast,
  - kollane - klassi õhu kvaliteet halveneb, ventilatsioon on vajalik - 48% ajast,
  - punane - klassi õhu kvaliteet on halb, ventilatsioon on kiireloomuline - 19% juhtudest.

 3. Tuleb märkida, et valgusfoori põhimõtte kohta on olemas kirjeldused, näiteks Saksamaal mõnes klassiruumis, kus õpilased saavad jälgida CO2 kontsentratsiooni, jälgides klassiruumi paigutatud seadme värvimuutusi ja valgusfooriga, et ruum vajab. olema ventileeritud.
 4. Vaatluste ja klassijuhatajate ülestähenduste kohaselt õppetöö jaoks klassiruumi täituvuse päevikus tagati ventilatsioon vahetundide ajal ja mõnel juhul minimaalselt õppetundide ajal (aken avatud ühes kahest ventilatsiooniks ette nähtud asendist). Probleem on selles, et klassiruumides viibivad sageli vahetundide ajal õpilased ja seetõttu ei ole neid täielikult ventileeritud, kuna vähemalt kaks akent on täielikult avatud.
 5. CO2 kontsentratsioon tõusis kiiresti iga päeva tegevuste alguses, kui õpilased viibisid klassiruumis (teadaolevalt eraldab üks inimene tunnis 20-50 l CO2 ja see kogus varieerub sõltuvalt vanusest, kaalust ja aktiivsusest).
 6. CO2 kontsentratsioon tõuseb kiiresti nii looduslikult kui ka mehaaniliselt ventileeritavates ruumides. Mida rohkem inimesi on klassiruumis, seda kiiremini tõuseb CO2 kontsentratsioon ja seda suurem on CO2 kontsentratsioon.
 7. CO2 kontsentratsioon klassiruumis suureneb võrdeliselt õpilaste arvuga, kuna inimene on CO2 eraldumise allikas, mistõttu on oluline säilitada vähemalt 2m2 ruumi õpilase kohta (79% kõigist uuringus osalenud klassiruumidest oli maksimaalne ruumipind õpilaste arvu jaoks).

Juurdepääs sanitaarseadmetele, nõuetekohane käitamine ja hooldus, õpilaste rahulolu

Koolides uuriti 118 tualettruumi. Peaaegu kõigis (96%) tualettruumides oli tehnika töökorras, kõik alad (seinad, põrandad, tualetid) puhtad ja korras, prügikastid olid olemas 97% ajast, valgustus oli töökorras 96%. ajast ja tualettpaber oli saadaval kõigis tualettruumides. 15% tualettruumides (poisid) oli hais, mis tulenes peamiselt hügieenioskuste puudumisest - WC-potis ei lastud vett välja.

Vastavalt uuringu metoodikale vaadati piirkonnad, kus õpilased saavad pärast tualeti kasutamist käsi pesta. Uuriti 120 sellist kohta tualettruumide kõrval või läheduses. Kõikides rajatistes olid seadmed (kraanikausid ja kraanid) töökorras, ruumid (seinad ja põrand) korras, puhtad ja prügikastidesse pääses. Peaaegu kõigis (98%) tubades oli käte kuivatamise võimalus.

Soovitused turvaliseks ja tervislikuks keskkonnaks

 1. Koolidel, kus CO2 kontsentratsioon (mõõdetuna õpilaste klassiruumis viibimise ajal) on üle 1500 ppm, soovitatakse vastutustundlikult ja hoolikalt kaaluda meetmeid, mida võtta õpilastele värske siseõhu tagamiseks. Meetmed, mida koolid võiksid võtta, hõlmavad ventilatsiooni sageduse ja kestuse suurendamist, ruumide põhjalikku tuulutamist, ilma õpilasteta vahetundide ajal, ja ruumi suuruse (mahu) vastavusse viimist eeldatava laste arvuga.
 2. Kõigis koolides tuleks klassiruumid koolipäeva alguses õhutada, avatavate akendega ja võimalusel pärani uksega.
 3. Kõikides koolides tuleb ka klassiruume igal vahetunnil ventileerida, vähemalt viis kuni kümme minutit (olenevalt vahetunni pikkusest), mitme aknaga pärani. Õpilased ei tohiks iga vahetunni ajal klassiruumis viibida ohutuse huvides ja kuna ventilatsioon võib tekitada tuuletõmbust, kui uksed ja aknad on samal ajal avatud.
 4. Õppetunni ajal tuleks kooli koridore ja puhkeruume ventileerida (vähemalt 10 minutit), avades mitu akent.
 5. Kõikides koolides tuleb kõik aknad avada laialt (vähemalt 10 minutiks või kauemaks), et tuulutada klassiruum ka koolipäeva lõpus, kui klassiruumis õpilasi ei viibi. Uksi saab ka avada, kuid oluline on silmas pidada, et päeva jooksul koguneb CO2 ka koridoridesse ning kui koridoris ei ole ventilatsiooni, siis vahetab klassiruum ka koridorist õhku, mis võib olla kõrgendatud CO2 tasemega.
 6. Mehaanilise ventilatsiooniga klassiruumides kohandada võimalusel selle tööd nii, et oleks võimalik võimalikult palju õpilasi klassiruumis värske õhu kätte saada.
 7. Võimalusel võib tunni ajal võimaldada osalist ventilatsiooni, kui aknakujundus seda võimaldab (aknad avanevad väikese nurga all). Siiski puuduvad veenvad tõendid selle kohta, et sellisel ventilatsioonil on oluline mõju õhukvaliteedile, eriti rahvarohketes piirkondades.
 8. Soovitatav on töö korraldada nii, et klassiruumi pindala oleks vähemalt 2 m2 õpilase kohta.
 9. Niiskuse eemaldamise soodustamiseks ja hallituse kasvu soodustavate tingimuste vähendamiseks on soovitatav tuulutada sanitaar- ja hügieenialasid, sealhulgas sundventilatsiooni (kui seal ei viibi õpilased).
 10. Koolidel oleks kasulik CO2 mõõta korduvalt või võimalusel regulaarselt.

Pange tähele, et ruumide tuulutamine varsti pärast nende hõivamist eemaldab lisaks CO2-le ka mitmed orgaanilised ja anorgaanilised kemikaalid, mis inimkeha eluprotsesside tulemusena ruumi satuvad (ammoniaak, merkaptaanid, skatool, indool jne). , samuti mikroobid, mis vabanevad inimeste hingamisel, rääkimisel, köhimisel või aevastamisel. Subjektiivselt tekitavad kõik need ained ja mikroorganismid ruumis ebameeldivat lõhna. Ruumi õhutamine päeva lõpus hoiab ära õhu keemilise ja bakterioloogilise saastumise öö jooksul.

* Parma deklaratsiooni eesmärgid lastele turvalise ja tervisliku keskkonna tagamisel:

 1. Ohutu joogivesi ja kanalisatsioon kodus, koolis, lasteaias (aastaks 2020);
 2. Turvaline tervislik keskkond ja võimalused jõuda kooli ja lasteaeda jalgsi, rattaga jne (aastaks 2020);
 3. Tervislikud sisekeskkonnad igale lapsele koolides ja teistes lasteasutustes, täites Maailma Terviseorganisatsiooni siseõhu kvaliteedijuhiseid ja muutes lastekeskkonna suitsuvabaks (aastaks 2015).

**AER - Töökeskkonna piirnorm on keemilise aine kontsentratsioon töökeskkonna õhus, mis töötab kogu tööaja jooksul 8 tundi päevas (või erineval ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 40 tundi nädalas). ), kui seda kasutatakse vahelduvalt või pidevalt töötaja kehale, ei põhjusta see temas ega tema järglastes somaatilisi või psüühilisi haigusi ega tervisehäireid, mis ületavad kohanemisvõimet, mis on tänapäevaste uurimismeetoditega kohe või hiljem tuvastatavad.

Viited

 1. Prill R. Miks mõõta süsinikdioksiidi hoonete sees? Washingtoni osariigi ülikooli laienduse energiaprogramm. 2000
 2. Satish et al. Kas CO2 on siseruumides leiduv saasteaine, mis avaldab otsest mõju madala kuni mõõduka CO2 kontsentratsiooniga inimese otsustusvõimele. USA: National Institute of Environmental Health Scieneces. 2012. aasta2
 3. Eglīte M. Keskkonnatervis. Riia Stradiņa ülikool. Riia: 2008, lk 96, 240-246.
 4. Maailma Terviseorganisatsioon. Parma keskkonna- ja tervisedeklaratsioon:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf

Artikkel kordustrükk LV SM Terviseinspektsiooni kodulehelt. Link algallikale:https://www.vi.gov.lv/lv/pvo-petijuma-skolu-iekstelpu-gaisa-kvalitate-apsekojuma-rezultati-latvijas-skolas-20152016macibu-gada