Saatepoliitika

Kaugusleping

Selles e-poes pakutavate kaupade müüja on Osaühing Māja elpo (Majaelpo.lv),

Reg. Nr. 45403058281,
KM max. nr LV40103834731,
jur. Aadress Matrožu iela 7a, Riia, LV-1048,
tegelik aadress Matrožu iela 7a, Rīga, LV-1048,
e-posti aadress info@majaelpo.lv,
telefoni nr. +371 2564 2178

ühelt poolt, edaspidi müüja, ja teiselt poolt tellimuse esitaja, edaspidi Ostja, sõlmivad järgmise lepingu:

Müüja kohustub müüma ja Ostjale tarnima Ostja poolt tellitud kaubad.

Tarne- ja maksekorraldus

Ostja tellib kauba selle veebilehe kaudu, täpsustades tellitava kauba liigi ja koguse. Ostjal on võimalus tasuda kauba eest, kasutades Veebipoodi integreeritud maksevahendeid või tasudes Müüja koostatud ja Ostjale tellimusele vastava e-postiga saadetud arve. Arve vormistatakse elektrooniliselt ja see kehtib ilma allkirjata.

Müüja tagab kauba kohaletoimetamise 7 päeva jooksul kauba eest tasumise laekumisest, tarneaeg lepitakse kokku Ostjaga.

Makse töötlemist pakub makseplatvorm makecommerce.lv , mistõttu meie ettevõte edastab makseks vajalikud isikuandmed platvormi Maksekeskus AS omanikule.

Taganemisõigus

Ostjal on õigus Kaubast taganeda 14 kalendripäeva jooksul Kauba kättesaamisest, saates Müüjale taganemisavalduse. Müüja saadab taganemisavalduse vormi Ostjale Ostja soovil e-posti teel.

Ostja tagastab Kauba Müüjale 7 päeva jooksul arvates taganemisavalduse kuupäevast. Kõik kauba Müüjale tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.

Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:

  • tellitud kaupa ei saa oma olemuselt tagastada või need on kiiresti riknevad või kuluvad;
  • tellitud kaubad valmistatakse otse Ostjale tellimiseks;
  • Ostja on avanud heli- või videosalvestise või arvutitarkvara pakendi.

Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seaduse artikli 12 kuues lõik ütleb, et"tarbija vastutab kauba kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise ajal". Müüja jätab endale õiguse keelduda Ostjal taganemisõiguse kasutamisest või jätta tagastamistasu kinni juhul, kui kaup on saanud kahjustada hoolimatust käsitsemisest või kasutusjuhiste mittejärgimisest, kui kauba originaalpakendil on on kadunud või kui kauba pakend on oluliselt kahjustatud.

Andmetöötlus

Vajaliku teabe sisestamise ja tellimuse vormistamisega kinnitab Ostja, et ta on tuttav ja nõustub, et tema esitatud andmeid kasutatakse selleks, et Müüja saaks Ostja tellimuse vastu võtta ja kaup tarnida vastavalt Ostja tellimusele. Läti Vabariigi õigusaktide nõuetele. Andmeid sisestades nõustub Ostja saama Ostja tellimuse töötlemisega seotud teateid esitatud e-posti aadressile.