Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

"Māja elpo"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Regnr 45403058281
Asukoht:Matrožu iela 7a, Rīga, LV-1048

1Sissejuhatus

Piiratud vastutusega äriühing"Māja elpo", edaspidi"Pakkuja", töötleb veebisaidil www.majaelpo.lv (edaspidi"sait") isikuandmeid, mis on saadud andmesubjektilt - saidi kasutajalt ( edaspidi"kasutaja").

Pakkuja hoolitseb Kasutaja privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, austab Kasutaja õigust isikuandmete seaduslikule töötlemisele vastavalt kehtivale õigusele - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a määrus 2016/679 kaitse kohta. füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise ja nende andmete vaba liikumise kohta (määrus) ning muudes kohaldatavates eraelu puutumatust ja andmetöötlust käsitlevates õigusaktides.

Eeltoodut arvestades on Pakkuja käesoleva privaatsuspoliitika välja töötanud eesmärgiga pakkuda Kasutajale Määruses nõutud teavet.

Privaatsuspoliitika kehtib andmete töötlemisel sõltumata sellest, millisel kujul ja/või meediumil Kasutaja isikuandmeid esitab (veebileht, paberkandjal, isiklikult või telefoni teel).

Pakkuja jätab endale õiguse seda poliitikat igal ajal muutaSaidi külastaja vastutab iseseisvalt saidi sisu kontrollimise eest, et tutvuda tingimuste muudatustega.

2Pakkuja identiteet ja kontaktandmed

Pakkuja on Māja elpo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, RegPakkuja aadress on Matrožu iela 7a, Riia, LV-1048, veebisait - www.majaelpo.lv, e-post - info@majaelpo.lv, telefon - +371 2564 2178.

3Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töötlemise õiguslik alus

Kui kasutaja edastab teenusepakkujale isikuandmeid telefoni, saidi kontaktvormide, e-posti või muu kirja teel, säilitame ja kasutame seda teavet vastava teenuselepingu täitmiseks või sõlmimiseks, sealhulgas kliendi tuvastamiseks; lepingu ettevalmistamine ja sõlmimine; teenuste osutamine (lepinguliste kohustuste täitmine); kasutajatugi; vastuväidete käsitlemine ja töötlemine; kliendi lojaalsus; maksete ja arvete haldamine; võlgade sissenõudmine ja sissenõudmine; faktide tõendamine, veebilehe hooldus ja jõudluse parandamine; äriplaneerimine ja -analüütika; planeerimine ja arvestuse pidamineSamuti töötleme neid andmeid riigiasutustele ja tegevussubjektidele teabe edastamiseks välistes seadustes ja määrustes sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Andmetöötluse õiguslik alus on lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, seaduste ja määruste jõustamiseks, vastavalt Kasutaja – andmesubjekti – nõusolekule,

  • meie õigustatud huvid (ntkasutaja isikusamasuse kontrollimiseks enne lepingu sõlmimist);
  • tagama lepinguliste kohustuste täitmise;
  • analüüsida veebilehe rakenduste toimivust, tagada teenuste osutamise tõhusus jne.

4Isikuandmete kategooriad

Isikuandmete kategooriad - nimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti või postiaadress, IP-aadress, telefoninumber, sõnumi või kirja sisu jne.

5Isikuandmete saajate kategooriad

Andmed avaldatakse neile Andmehalduri töötajatele, kes peavad neid teadma oma otseste tööülesannete täitmiseks või vastava teenuselepingu sõlmimiseks.

Isikuandmete hankimisel ja kasutamisel kasutame osaliselt väliste teenusepakkujate teenuseid, kes vastavalt lepingule järgivad rangelt meie juhiseid ning kes on meie pideva kontrolli all enne teenuse kasutamist ja edaspidi.

Makse töötlemist pakub makseplatvorm   makecommerce.lv , seetõttu edastab meie ettevõte maksmiseks vajalikud isikuandmed platvormi omanikule Maksekeskus AS.

6Kasutajate kategooriad (andmesubjektid)

Kasutajate kategooriad - Pakkuja praegused, endised ja potentsiaalsed kliendid, samuti muud isikud, kes soovivad Pakkujaga ühendust võtta.

7Andmete edastamine väljapoole Lätit

Saadud andmeid ei edastata väljapoole Lätit, Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda ega edastata ühelegi rahvusvahelisele organisatsioonileSamas, kuna Veebileht on seotud Google'i ja Facebooki teenustega, ei saa Pakkuja garanteerida, et need ettevõtted ei edasta andmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

8Andmete säilitamise kestus

Töötleme ja säilitame Kasutaja isikuandmeid seni, kuni kumbki pool on seaduslikult kohustatud andmeid säilitama.

Pärast nende asjaolude kehtivuse lõppemist ja kui andmekaitsejuhistes ei ole sätestatud teisiti, kustutame isikuandmed hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui algne andmete säilitamise põhjus enam ei kehti, välja arvatud juhul, kui meil on seadusest tulenev kohustus jätkata andmete säilitamist. andmed (näiteks, kuid mitte ainult, raamatupidamise või kohtuvaidluste eesmärgil).

9Kasutaja (andmesubjekti) juurdepääs isikuandmetele

Kasutajal on õigus saada juurdepääs Kasutaja isikuandmetele ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

Kasutaja võib oma õiguste teostamise soovi esitada kirjalikult isiklikult, Pakkuja asukohas (isikut tõendava dokumendi esitamisel), posti või e-posti teel, allkirjastatuna turvalise elektroonilise allkirjaga.

Pärast Kasutaja taotluse saamist oma õiguste teostamiseks kontrollib Teenusepakkuja Kasutaja isikusamasust, hindab taotlust ja täidab selle vastavalt seadustele ja määrustele.

Kasutajal on õigus saada õigustloovates aktides nõutud teavet oma andmete töötlemise kohta, õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda Pakkujalt täiendamist, parandamist või need kustutada, piirata töötlemist või esitada vastuväiteid töötlemisele, kuivõrd need õigused ei ole vastuolus andmetöötluse eesmärgiga (lepingute sõlmimine või täitmine).

Kasutajal ei ole õigust saada teavet, kui sellise teabe avaldamine on seadusega keelatud riigi julgeoleku, riigikaitse, avaliku julgeoleku, kriminaalõiguse valdkonnas, samuti avalike finantshuvide kaitsmise eesmärgil maksuküsimustes või finantsturu osaliste seire ja makromajanduslik analüüs.

10Küpsiste töötlemine

Sait kogub andmeid saidi külastajate kohta, mis võimaldab saidi operaatoril hinnata, kui kasulik sait on ja kuidas seda saaks täiustada.

Pakkuja täiustab veebisaiti pidevalt selle kasutamise parandamiseks, mistõttu peab Pakkuja teadma, milline teave on saidi külastajate jaoks oluline, kui sageli nad saidi külastavad, milliseid seadmeid ja brausereid nad kasutavad, millistest piirkondadest külastajad tulevad ja millist sisu nad eelistavad lugeda.

Pakkuja kasutab Google Analyticsit, mis võimaldab Pakkujal analüüsida, kuidas külastajad Saiti kasutavadGoogle Analyticsi põhiprintsiipe leiate Google'i veebisaidilt aadressil https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800Pakkuja kasutab kogutud andmeid oma õigustatud huvides, et parandada oma arusaamist Saidi külastajate vajadustest ja parandada Pakkuja poolt avalikustatud teabe kättesaadavust.Kasutaja võib Google Analyticsi poolt andmete kogumise igal ajal peatada, nagu on kirjeldatud siin:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Saiti majutav server võib salvestada külastaja saadetud päringud (kasutatav seade, brauser, IP-aadress, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg)Selles lõikes nimetatud andmeid kasutatakse tehnilistel eesmärkidel:saidi nõuetekohase toimimise ja turvalisuse tagamiseks ning võimalike turvaintsidentide uurimiseksSelles lõikes viidatud andmete kogumise aluseks on Pakkuja õiguslik huvi tagada saidi tehniline kättesaadavus ja terviklikkus.

Küpsised on väikesed failid, mis iga kord, kui külastaja saiti külastab, salvestatakse brauseri poolt külastaja arvutisse külastaja arvuti brauseri seadetes määratud ulatuses.Teatud küpsiseid kasutatakse külastajale pakutava teabe ja reklaamide valimiseks ja kohandamiseks vastavalt külastaja poolt varem vaadatud sisule ning seeläbi saidi kasutamise lihtsaks, mugavaks ja külastajale individuaalseks kohandamiseks.Lisateavet küpsiste ning nende kustutamise ja haldamise kohta leiate veebisaidilt www.aboutcookies.org.

Sait kasutab küpsiseid, et koguda kasutajate IP-aadresse ja sirvimisteavet ning võimaldada saidil külastajate valikuid meeles pidadaKüpsised võimaldavad teenusepakkujal jälgida saidi liiklust ja kasutajate suhtlust saidiga – teenusepakkuja kasutab neid andmeid külastajate käitumise analüüsimiseks ja saidi täiustamiseks.Küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Pakkuja õigustatud huvi tagada saidi funktsionaalsus, kättesaadavus ja terviklikkus.

Külastaja võib küpsiseid kontrollida ja/või kustutada omal äranägemiselLisateavet selle protsessi kohta leiate siit:www.aboutcookies.orgKasutaja saab kustutada kõik oma arvutis olevad küpsised ja enamiku brauserite saab seadistada nii, et nad blokeerivad küpsiste arvutisse paigutamiseKülastaja saab küpsistest keelduda brauseri menüüs või aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutVajalike seadistuste tegemiseks peaks külastaja tutvuma oma brauseri tingimustegaKui küpsised on blokeeritud, peab külastaja iga kord, kui Saiti külastab, seadeid käsitsi kohandama ja on võimalik, et mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi töötada.

Juurdepääs sellistele andmetele on ainult nendel Pakkuja töötajatel, kes vastutavad saidi külastajate statistiliste andmete analüüsimise eest.

Kui pole märgitud teisiti, säilitatakse küpsiseid seni, kuni sooritatakse toiming, mille jaoks need koguti, misjärel need kustutatakse.

Kui teenusepakkuja sait sisaldab foorumit või kommenteerimisvõimalust, siis sellisel juhul salvestatakse saidile nii IP-aadress kui ka külastaja esitatud andmed.Neid andmeid sisaldavad küpsised võidakse teie mugavuse huvides säilitada üheks aastaks (et te ei peaks neid järgmisel korral uuesti sisestama).

MAJAELPO.LV VEEBISAIDI KÜPSISE DEKLARATSIOON

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida saab veebisaitidel kasutada kasutajakogemuse tõhusamaks muutmiseks.

Seadus sätestab, et võime salvestada teie seadmesse küpsiseid, kui need on selle veebisaidi toimimiseks hädavajalikudMuud tüüpi küpsised nõuavad teie luba.

See veebisait kasutab erinevat tüüpi küpsiseidMõned küpsised on paigutatud kolmandate osapoolte teenuste poolt, mis ilmuvad meie lehtedel.

Teie nõusolek kehtib järgmistes valdkondades:www.majaelpo.lv

Poe toimimiseks vajalikud küpsised

Nimi Funktsioon
_ab Kasutatakse seoses juurdepääsuga administraatorile.
_secure_session_id Kasutatakse poe esiküljel navigeerimisel.
käru Kasutatud seoses ostukorviga.
cart_sig Kasutatakse kassaga seoses.
cart_ts Kasutatakse kassaga seoses.
checkout_token Kasutatakse kassaga seoses.
saladus Kasutatakse kassaga seoses.
turvaline_kliendi_märk Kasutatakse seoses kliendi sisselogimisega.
poe esikülje_kokkuvõte Kasutatakse seoses kliendi sisselogimisega.
_shopify_u Kasutatakse kliendikonto teabe värskendamise hõlbustamiseks.


Aruandlus ja analüüs

Nimi Funktsioon
_tracking_consent Jälgimise eelistused.
_maandumisleht Jälgige maandumislehti
_orig_referrer Jälgige maandumislehti
_s Shopify analüütika.
_shopify_s Shopify analüütika.
_shopify_sa_p Shopify turunduse ja soovitustega seotud analüüs.
_shopify_sa_t Shopify turunduse ja soovitustega seotud analüüs.
_shopify_y Shopify analüütika.
_a Shopify analüütika.
_ga Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.
_gat Google Analytics kasutab seda päringu määra vähendamiseks
_gid Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.
_hjAbsoluteSessionInProgress Seda küpsist kasutatakse selleks, et lugeda mitu korda veebilehte on külastanud erinevad külastajad – selleks määratakse külastajale ID, nii et külastaja ei registreeru kaks korda.
_hjFirstSeen Seda küpsist kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas külastaja on veebisaiti varem külastanud või on tegemist veebisaidi uue külastajaga.
_hjIncludedInPageviewSample Määrab, kas kasutaja navigeerimine peaks olema registreeritud teatud statistilises kohahoidjas.
_hjTLDTest Tuvastab praeguse veebisaidi SEO-järjestuseSee teenus on osa kolmanda osapoole statistika- ja analüüsiteenusest.


Turundus

Turundusküpsiseid kasutatakse veebisaitide külastajate jälgimiseksEesmärk on näidata üksikutele kasutajatele asjakohaseid reklaame ja huvisid, muutes need avaldajatele ja kolmandatest osapooltest reklaamijatele tulutoovamaks.

Nimi
Funktsioon
_fbp Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks.
_gcl_au Google AdSense kasutab seda reklaamide tõhususe katsetamiseks nende teenuseid kasutavatel veebisaitidel.
reklaamid/ga-publik Google AdWords kasutab seda külastajate uuesti kaasamiseks, kes tõenäoliselt muutuvad klientideks, võttes aluseks külastaja veebikäitumise veebisaitidel.
fr Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks.
IDE Kasutab Google DoubleClick, et registreerida ja teavitada veebisaidi kasutaja tegevust pärast reklaamija reklaami vaatamist või sellel klõpsamist eesmärgiga mõõta reklaami tõhusust ja esitada kasutajale sihitud reklaame.
pagead/1p-user-list/# Jälgib, kas kasutaja on näidanud üles huvi konkreetsete toodete või sündmuste vastu mitmel veebisaidil, ja tuvastab, kuidas kasutaja saitide vahel navigeeribSeda kasutatakse reklaamitegevuse mõõtmiseks ja see hõlbustab veebisaitidevaheliste suunamistasude maksmist.
leheleht/maandumine [x2] Kogub andmeid külastajate käitumise kohta mitmelt veebisaidilt, et esitada asjakohasemaid reklaame – see võimaldab veebisaidil piirata ka sama reklaami näitamiste arvu.
test_küpsis Kasutatakse kontrollimaks, kas kasutaja brauser toetab küpsiseid.
tr Facebook kasutab seda rea reklaamitoodete, näiteks kolmandate osapoolte reklaamijate reaalajas pakkumise edastamiseks.
VISITOR_INFO1_LIVE Püüab hinnata kasutajate ribalaiust integreeritud YouTube'i videotega lehtedel.
YSC Registreerib kordumatu ID, et pidada statistikat selle kohta, milliseid YouTube'i videoid kasutaja on näinud.
yt.innertube::nextId Registreerib kordumatu ID, et pidada statistikat selle kohta, milliseid YouTube'i videoid kasutaja on näinud.
yt.innertube::requests Registreerib kordumatu ID, et pidada statistikat selle kohta, milliseid YouTube'i videoid kasutaja on näinud.
yt-remote-cast-available Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades manustatud YouTube'i videot
yt-remote-cast-installitud Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades manustatud YouTube'i videot
yt-kaugühendatud-seadmed Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades manustatud YouTube'i videot
yt-remote-device-id Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades manustatud YouTube'i videot
yt-remote-fast-check-period Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades manustatud YouTube'i videot
yt-remote-session-app Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades manustatud YouTube'i videot
yt-kaugseansi nimi Salvestab kasutaja videopleieri eelistused, kasutades manustatud YouTube'i videot

11Kolmandate osapoolte veebisaidid

Võime teha koostööd kolmandate osapooltega, kellel on volitus paigutada meie veebisaitidele või meie teenustele, rakendustele kolmanda osapoole küpsiseid, ja teeme seda teie nõusolekulNeed teenusepakkujad võimaldavad meil pakkuda teile paremat, kiiremat ja turvalisemat veebisaidi kasutuskogemustPange tähele, et kolmanda osapoole küpsistele kehtivad kolmanda osapoole privaatsuspoliitikad ja me ei võta nende privaatsuspoliitika eest mingit vastutust.

Veebisaidile on installitud tööriist"Facebooki pixel".Selle tööriista kasutamise eesmärk on kohandada sisu ja reklaame Facebooki kasutajateleFacebooki privaatsuspoliitika kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin https://www.facebook.com/about/privacy/Reklaamiseadeid saate muuta ka oma Facebooki profiilis.

12Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmeinspektsioonile)Riiklik Andmeinspektsioon võtab dokumente vastu posti või e-posti teel (turvalise elektroonilise allkirjaga allkirjastatud dokumendid) või võib jätta 1. korruse postkasti aadressil Blaumaņa tn 11/13, Riia.Riiklik Andmeinspektsioon võtab vastu e-posti aadressile info@dvi.gov.lv saadetud e-posti.

13Privaatsuspoliitika kehtivus

Jätame endale õiguse selle privaatsuspoliitika sisu aeg-ajalt muuta ja uuendada, et täpsustada kirjeldust, kuidas me teie andmeid töötleme.

Ülaltoodut silmas pidades soovitame teil see privaatsuspoliitika regulaarselt üle vaadata, et olla kursis sellega, kuidas me saidil teie isikuandmeid töötleme.