Gaisa kvalitāte skolās daudzviet ir neapmierinoša

Māja elpo

|

|

3 min

Nav noslēpums, ka daudzās Latvijas mācību iestādēs problēmas rada slikta gaisa kvalitāte. Pastāvīga uzturēšanās nepietiekami vēdinātās telpās ar paaugstinātu ogļskābās gāzes (CO2) koncentrāciju negatīvi ietekmē skolēnu mācību procesu un var radīt arī veselības problēmas. Tādēļ jau 2022. gadā visās Latvijas skolās tika pabeigta CO2 gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšana.

Situācija tiek monitorēta
 

Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva par gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšanu faktiski bija pirmais solis, lai sāktu esošās situācijas apzināšanu. Nenoliedzami, tas bija vērtīgs pasākums, kas ļāva gūt taustāmu rezultātu. Kā pēc iniciatīvas realizēšanas paziņoja Izglītības un zinātnes ministrija, gaisa kvalitātes mērierīces ir nodrošinātas visās valsts un pašvaldību dibinātajās vispārējās un speciālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši klašu komplektu un mācību grupu skaitam. Kopumā skolās uzstādīti apmēram 14 000 sensoru, ap 1000 iekārtu nonākušas arī pašvaldību sociālās aprūpes centros, un šim nolūkam no valsts budžeta tika atvēlēti 4,3 miljoni eiro. Saskaņā ar noslēgto vienošanos, gaisa kvalitātes mērītājus uzstādīja uzņēmums „Moduls Engineering”. Lai gan CO2 gaisa kvalitātes mērītāji nav uzstādīti visās mācību telpās, kopumā tie spēj dot pietiekami objektīvu ainu, kā arī mudina pievērst lielāku uzmanību klasēs esošā gaisa kvalitātei. Lielākais ieguvums, ko sniegs šis pasākums, būs visaptveroši dati par gaisa kvalitātes problēmām visās Latvijas skolās.

Air quality monitor in schools

VAI

Visa informācija pieejama tiešsaistē


 

Sensoru dati par gaisa kvalitāti klasēs portālā co2.mesh.lv ir publiski pieejami no 2022. gada 1. jūnija, turklāt ne tikai Izglītības un zinātnes ministrijai un mācību iestādēm, bet arī jebkuram interesentam. Dati atspoguļo gaisa kvalitāti katrā konkrētajā brīdī jebkurā skolā un klasē, kurā uzstādīts sensors. Mērījumus portālā var atrast pēc izglītības iestādes nosaukuma, tās ēku un telpu nosaukumiem, kādus definējuši paši izglītības iestādes pārstāvji. Portāls dod iespēju arī aplūkot attiecīgās telpas datus laika intervālā, tādējādi sniedzot pārskatu par gaisa kvalitāti telpā un salīdzināt to ar telpu noslodzes plānojumu un ventilācijas sistēmu darbības algoritmu. Portālā redzams ne tikai telpā esošais CO2 līmenis, bet arī gaisa temperatūra un relatīvais gaisa mitrums. Šie rādītāji ir jāvērtē kopsakarībās, jo tie visi veido kopējo gaisa kvalitāti telpā. Un iegūtā informācija rāda, ka gandrīz trešdaļā monitorēto mācību telpu šī kvalitāte ir slikta. Tā tiek apgalvots Veselības inspekcijas veiktajā "Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumā".

Problēmu iemesls – neatbilstoša ventilācija


 

Aprakstītās problēmsituācijas galvenie cēloņi ir divi – vai nu konkrētajās telpās ventilācija agrāk vispār nav bijusi, vai arī esošā gaisa apmaiņas sistēma ir novecojusi un līdz ar to vairs nespēj pilnvērtīgi veikt savas funkcijas (vai arī netiek darbināta). Ventilācijas neizmantošanai savukārt viens no galvenajiem iemesliem var būt mūsdienu prasībām neatbilstoša energoefektivitāte, jo aukstajā gadalaikā nepiemērota ventilācija varētu pārlieku dzesēt telpas. Lielas, novecojušas centralizētās gaisa apmaiņas iekārtas nespēj darboties ar augstu efektivitāti un vairs neatbilst mūsdienu energoefektivitātes prasībām. Tādēļ, lai novērstu liekus siltuma zudumus telpās un taupītu uz apkures rēķina, šādas iekārtas bieži vien vairs netiek ieslēgtas.

Kā saglabāt siltumu un nodrošināt labu gaisa kvalitāti


 

Vienkāršākais risinājums uzlabot gaisa kvalitāti mācību telpās situācijās, kad centralizētā ventilācija netiek darbināta, ir regulāra telpu vēdināšana starpbrīžos. Taču tādā veidā siltums tiek izlaists laukā, un nekāds ietaupījums uz apkuri faktiski vairs nesanāk, jo ventilācijas laikā, īpaši ziemā, neizbēgami rodas temperatūras kritums. Aukstā laikā tas ir jo sevišķi jūtams, un atkal piesildīt telpu līdz vēlamajai temperatūrai prasa ne tikai papildu izdevumus par apkuri, bet arī zināmu laiku. 
Tādēļ, lai novērstu gaisa kvalitātes vai siltuma zudumu problēmas, šādos gadījumos būtu vērts domāt par tādas ventilācijas sistēmas izmantošanu (ierīkošanu), kas spēj atgriezt telpās vismaz daļu esošā siltuma. Tas nozīmē izmantot mūsdienīgas ventilācijas iekārtas ar augstu siltuma atgūšanas koeficientu, kuras var uzstādīt katrā klasē individuāli. Mūsdienu tehnoloģijas piedāvā dažādus efektīvus risinājumus, un ikvienā gadījumā būs iespēja sameklēt piemērotāko ventilācijas iekārtu. 

VAI

 

HELTY Rekuperācijas iekārtas un sistēmas


HELTY ir inovatīvs Itālijas uzņēmums ar 40 gadu pieredzi, kas specializējas inovatīvu risinājumu izstrādē viedai siltuma atgūšanai un iekštelpu komfortam ar gaisa filtrāciju.

 

HELTY piedāvājumā ir gan individuālās rekuperācijas iekārtas, gan rekuperācijas sistēmas, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvu gaisa apmaiņu telpā, saglabājot pašreizējo iekštelpu temperatūru, tādējādi novēršot mitrumu, pelējumu un gaisa trūkumu.

 

Uzzini bezmaksas risinājumu, no mūsu speciālistiem, jūsu telpām - izvēlies vienu no zemāk esošajām pogām -  
"Uzzini risinājumu" vai "Zvaniet mums".


VAI