Privatumo politika

Privatumo politika

"Māja elpo"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
RegNr. 45403058281
Registruota buveinė:Matrožu iela 7a, Rīga, LV-1048

1Įvadas

Ribotos atsakomybės bendrovė „Māja elpo“, toliau – „Teikėjas“, svetainėje www.majaelpo.lv (toliau – „Svetainė“) tvarko asmens duomenis, gautus iš duomenų subjekto – Svetainės naudotojo ( toliau – „Vartotojas“).

Teikėjas rūpinasi Naudotojo privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Naudotojo teisę į teisėtą asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. fizinių asmenų dėl asmens duomenų tvarkymo ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas) ir kiti taikomi privatumo ir duomenų tvarkymo teisės aktai.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, Teikėjas šią Privatumo politiką parengė siekdamas suteikti Vartotojui Reglamento reikalaujamą informaciją.

Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, neatsižvelgiant į tai, kokia forma ir/ar laikmena Vartotojas pateikia asmens duomenis (svetainėje, popieriuje, asmeniškai ar telefonu).

Teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią politikąSvetainės lankytojas privalo savarankiškai patikrinti Svetainės turinį, kad susipažintų su bet kokiais Sąlygų pakeitimais.

2Teikėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Teikėjas yra Māja elpo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, RegTeikėjo adresas yra Matrožu iela 7a, Ryga, LV-1048, interneto svetainė - www.majaelpo.lv, el. paštas - info@majaelpo.lv, telefonas - +371 2564 2178.

3Tikslai, kuriais asmens duomenys tvarkomi, ir tvarkymo teisinis pagrindas

Jei Vartotojas teikia Teikėjui asmens duomenis telefonu, per Svetainės kontaktines formas, elektroniniu paštu ar kitu paštu, mes saugome ir naudojame šią informaciją atitinkamos paslaugų sutarties vykdymui ar sudarymui, įskaitant kliento tapatybę; sutarties parengimas ir sudarymas; paslaugų teikimas (sutartinių įsipareigojimų vykdymas); klientų aptarnavimas; prieštaravimų tvarkymas ir apdorojimas; klientų lojalumas; mokėjimų ir sąskaitų išrašymo administravimas; skolų išieškojimas ir išieškojimas; faktų įrodymas, svetainės priežiūra ir veiklos gerinimas; verslo planavimas ir analitika; planavimas ir apskaitos tvarkymasTaip pat šiuos duomenis tvarkysime informacijos teikimo valstybės institucijoms ir veiklos subjektams tikslais išorės įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir apimtimi.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties sudarymas ir vykdymas, įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymas, remiantis Naudotojo – duomenų subjekto sutikimu,

  • mūsų teisėti interesai (pvzprieš sudarant sutartį patikrinti Vartotojo tapatybę);
  • užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
  • analizuoti svetainės aplikacijų veikimą, užtikrinti paslaugų teikimo efektyvumą ir kt.

4Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenų kategorijos – vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto ar pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, žinutės ar laiško turinys ir kt.

5Asmens duomenų gavėjų kategorijos

Duomenys atskleidžiami tiems Duomenų teikėjo darbuotojams, kuriems duomenis reikia žinoti, kad galėtų atlikti savo tiesiogines pareigas arba sudaryti atitinkamą paslaugų sutartį.

Gaudami ir naudodami asmens duomenis iš dalies naudojame išorinių paslaugų teikėjų, kurie pagal sutartį griežtai laikosi mūsų nurodymų ir kurie yra mūsų nuolat kontroliuojami prieš naudojantis paslauga ir ateityje, paslaugomis.

Mokėjimo apdorojimą užtikrina mokėjimo platforma   makecommerce.lv , todėl mūsų įmonė mokėjimui reikalingus asmens duomenis perduoda platformos Maksekeskus AS savininkui.

6Vartotojų kategorijos (duomenų subjektai)

Vartotojų kategorijos – esami, buvę ir potencialūs Teikėjo klientai, taip pat kiti asmenys, norintys susisiekti su Teikėju.

7Duomenų perdavimas už Latvijos ribų

Gauti duomenys nebus perduoti už Latvijos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, taip pat nebus perduoti jokiai tarptautinei organizacijai.Tuo pačiu, atsižvelgiant į tai, kad Svetainė yra susieta su Google ir Facebook paslaugomis, Teikėjas negali garantuoti, kad šios įmonės neperduos duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

8Duomenų saugojimo trukmė

Mes tvarkome ir saugome Vartotojo asmens duomenis tol, kol kuri nors šalis yra teisiškai įpareigota saugoti duomenis.

Nustojus galioti šioms aplinkybėms ir jei duomenų apsaugos instrukcijose nenurodyta kitaip, asmens duomenis ištrinsime ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai nebegalioja pradinė duomenų saugojimo priežastis, nebent turėsime teisinį įsipareigojimą toliau saugoti. duomenis (pavyzdžiui, bet neapsiribojant, apskaitos ar bylinėjimosi tikslais).

9Vartotojo (duomenų subjekto) prieiga prie asmens duomenų

Naudotojas turi teisę susipažinti su Naudotojo asmens duomenimis per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo Vartotojas gali pateikti raštu asmeniškai, Teikėjo buveinėje (pateikus asmens dokumentą), paštu arba el. paštu, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu.

Teikėjas, gavęs Vartotojo prašymą įgyvendinti savo teises, patikrina Naudotojo tapatybę, įvertina prašymą ir jį įvykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vartotojas turi teisę gauti norminių aktų reikalaujamą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu, teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat prašyti Teikėjo papildyti, ištaisyti ar juos ištrinti, apriboti tvarkymą arba prieštarauti tvarkymui, jeigu šios teisės neprieštarauja duomenų tvarkymo tikslui (sutarčių sudarymui ar vykdymui).

Vartotojas neturi teisės gauti informacijos, jeigu tokią informaciją atskleisti draudžia įstatymai nacionalinio saugumo, krašto apsaugos, visuomenės saugumo, baudžiamosios teisės srityse, taip pat siekiant apsaugoti viešuosius finansinius interesus mokesčių klausimais arba finansų rinkos dalyvių stebėjimas ir makroekonominė analizė.

10Slapukų apdorojimas

Svetainėje renkami duomenys apie Svetainės lankytojus, todėl Svetainės operatorius gali įvertinti, kiek Svetainė naudinga ir kaip ją būtų galima patobulinti.

Teikėjas nuolat tobulina Svetainę, siekdamas pagerinti jos naudojimą, todėl Teikėjas turi žinoti, kokia informacija yra svarbi Svetainės lankytojams, kaip dažnai jie lankosi Svetainėje, kokius įrenginius ir naršykles naudoja, iš kokių regionų atvyksta lankytojai ir kokį turinį jie mieliau skaito.

Teikėjas naudoja Google Analytics, kuri leidžia Teikėjui analizuoti, kaip lankytojai naudojasi SvetaineApie pagrindinius „Google Analytics“ principus galite sužinoti „Google“ svetainėje adresu https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800Teikėjas surinktus duomenis naudoja siekdamas savo teisėtų interesų, siekdamas geriau suprasti Svetainės lankytojų poreikius ir pagerinti Teikėjo viešai skelbiamos informacijos prieinamumą.Vartotojas gali bet kada sustabdyti „Google Analytics“ duomenų rinkimą, kaip aprašyta čia:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Svetainę talpinantis serveris gali įrašyti lankytojo siunčiamas užklausas (naudojamą įrenginį, naršyklę, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką)Šiame punkte nurodyti duomenys naudojami techniniais tikslais:užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą ir saugumą bei ištirti galimus saugumo incidentus.Šiame punkte nurodytų duomenų rinkimas grindžiamas teisiniu Teikėjo interesu užtikrinti Svetainės techninį prieinamumą ir vientisumą.

Slapukai yra maži failai, kuriuos kiekvieną kartą lankytojui apsilankius Svetainėje naršyklė išsaugo lankytojo kompiuteryje tiek, kiek nurodyta lankytojo kompiuterio naršyklės nustatymuose.Tam tikri slapukai naudojami lankytojui siūlomai informacijai ir reklamai parinkti ir pritaikyti pagal lankytojo anksčiau peržiūrėtą turinį, todėl naudojimasis Svetaine būtų paprastas, patogus ir individualiai pritaikytas lankytojui.Daugiau informacijos apie slapukus, taip pat kaip juos ištrinti ir tvarkyti, rasite adresu www.aboutcookies.org.

Svetainėje naudojami slapukai, siekiant rinkti vartotojų IP adresus ir naršymo informaciją bei įgalinti Svetainę prisiminti lankytojų pasirinkimusSlapukai leidžia Teikėjui sekti Svetainės srautą ir vartotojų sąveiką su Svetaine – Teikėjas naudoja šiuos duomenis lankytojų elgsenai analizuoti ir Svetainės tobulinimui.Teisinis slapukų naudojimo pagrindas yra teisėtas Teikėjo interesas užtikrinti Svetainės funkcionalumą, prieinamumą ir vientisumą.

Lankytojas gali valdyti ir/ar ištrinti slapukus savo nuožiūraDaugiau informacijos apie šį procesą rasite čia www.aboutcookies.orgVartotojas gali ištrinti visus savo kompiuteryje esančius slapukus, o daugumą naršyklių galima nustatyti taip, kad jie neblokuotų slapukų įdėjimo į jo kompiuterįLankytojas gali atsisakyti slapukų naršyklės meniu arba adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutNorėdami atlikti reikiamus nustatymus, lankytojas turėtų susipažinti su savo naršyklės sąlygomisJei slapukai bus blokuojami, lankytojas kiekvieną kartą lankydamasis Svetainėje turės rankiniu būdu koreguoti nustatymus ir gali būti, kad kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Prie tokių duomenų gali susipažinti tik tie Teikėjo darbuotojai, kurie yra atsakingi už statistinių duomenų apie Svetainės lankytojus analizę.

Jei nenurodyta kitaip, slapukai saugomi tol, kol bus atliktas veiksmas, dėl kurio jie buvo surinkti, o po to jie ištrinami.

Tuo atveju, jei Teikėjo svetainėje yra forumas ar komentarų parinktis, tokiu atveju Svetainėje saugomas IP adresas, taip pat lankytojo pateikti duomenysJūsų patogumui slapukai su šiais duomenimis gali būti saugomi vienerius metus (kad kitą kartą nereikėtų jų įvesti dar kartą).

MAJAELPO.LV SVETAINĖS SLAPUKŲ DEKLARACIJA

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainėse, kad naudotojų patirtis būtų efektyvesnė.

Įstatymai numato, kad mes galime saugoti slapukus jūsų įrenginyje, jei jie yra būtini šios svetainės veikimuiKitų tipų slapukams reikalingas jūsų leidimas.

Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukaiKai kuriuos slapukus įdeda trečiųjų šalių paslaugos, kurios rodomos mūsų puslapiuose.

Jūsų sutikimas galioja šioms sritims:www.majaelpo.lv

Parduotuvės veikimui būtini slapukai

vardas Funkcija
_ab Naudojamas kartu su prieiga prie administratoriaus.
_secure_session_id Naudojamas kartu su navigacija per vitriną.
krepšelis Naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu.
cart_sig Naudojamas kartu su kasa.
cart_ts Naudojamas kartu su kasa.
checkout_token Naudojamas kartu su kasa.
paslaptis Naudojamas kartu su kasa.
saugus_kliento_sig Naudojamas kartu su kliento prisijungimu.
storefront_digest Naudojamas kartu su kliento prisijungimu.
_shopify_u Naudojamas siekiant palengvinti kliento paskyros informacijos atnaujinimą.


Ataskaitų teikimas ir analizė

vardas Funkcija
_tracking_consent Stebėjimo nuostatos.
_nukreipimo_puslapis Stebėkite nukreipimo puslapius
_orig_referrer Stebėkite nukreipimo puslapius
_s Shopify analizė.
_shopify_s Shopify analizė.
_shopify_sa_p „Shopify“ analizė, susijusi su rinkodara ir persiuntimais.
_shopify_sa_t „Shopify“ analizė, susijusi su rinkodara ir persiuntimais.
_shopify_y Shopify analizė.
_y Shopify analizė.
_ga Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.
_gat Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį
_gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.
_hjAbsoluteSessionInProgress Šis slapukas naudojamas suskaičiuoti, kiek kartų svetainėje apsilankė skirtingi lankytojai – tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl lankytojas neužsiregistruoja du kartus.
_hjFirstSeen Šis slapukas naudojamas nustatyti, ar lankytojas svetainėje lankėsi anksčiau, ar tai naujas svetainės lankytojas.
_hjIncludedInPageviewSample Nustato, ar vartotojo navigacija turi būti registruota tam tikroje statistinės vietos rezervuotoje.
_hjTLDTest Aptinka dabartinės svetainės SEO reitingąŠi paslauga yra trečiosios šalies statistikos ir analizės paslaugos dalis.


Rinkodara

Rinkodaros slapukai naudojami svetainių lankytojams sektiTikslas – rodyti atitinkamus skelbimus ir pomėgius atskiriems naudotojams, kad jie būtų pelningesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

vardas
Funkcija
_fbp Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku.
_gcl_au Naudoja „Google AdSense“, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos.
skelbimai/ga-auditorijos Naudoja „Google AdWords“, kad iš naujo sudomintų lankytojus, kurie, atsižvelgiant į lankytojų elgesį internete, gali tapti klientais.
fr Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku.
IDE Naudoja „Google DoubleClick“, kad registruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus ar spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekiant įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslinius skelbimus.
pagead/1p-user-list/# Stebi, ar naudotojas susidomėjo konkrečiais produktais ar įvykiais keliose svetainėse, ir nustato, kaip naudotojas naršo tarp svetainiųTai naudojama reklamos pastangoms įvertinti ir palengvina nukreipimo mokesčių tarp svetainių mokėjimą.
puslapis/nukreipimas [x2] Renka duomenis apie lankytojų elgesį iš kelių svetainių, kad būtų galima pateikti aktualesnę reklamą – tai taip pat leidžia svetainei apriboti, kiek kartų jiems bus rodoma ta pati reklama.
test_cookie Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.
tr Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku.
VISITOR_INFO1_LIVE Bando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais.
YSC Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė.
yt.innertube::nextId Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė.
yt.innertube::requests Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė.
yt-remote-cast-available Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą
yt-remote-cast-installed Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą
yt-remote-connected-devices Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą
yt-remote-device-id Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą
yt-remote-fast-check-period Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą
yt-remote-session-app Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą
yt-remote-session-name Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą

11Trečiųjų šalių svetainės

Galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios yra įgaliotos mūsų svetainėse arba mūsų paslaugose, programose talpinti trečiųjų šalių slapukus, ir darysime tai gavę jūsų sutikimą.Šie paslaugų teikėjai leidžia mums užtikrinti geresnę, greitesnę ir saugesnę svetainęAtkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo taisykles.

Svetainėje įdiegtas „Facebook pixel“ įrankisŠio įrankio naudojimo tikslas – pritaikyti turinį ir reklamas „Facebook“ vartotojamsNorėdami sužinoti daugiau apie Facebook privatumo politiką, spustelėkite čia https://www.facebook.com/about/privacy/Reklamos nustatymus taip pat galite keisti savo Facebook profilyje.

12Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų inspekcijai)Dokumentus Valstybinė duomenų inspekcija priima paštu, elektroniniu paštu (dokumentai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu) arba gali būti palikti 1 aukšto pašto dėžutėje Blaumaņa g. 11/13, Ryga.Valstybinė duomenų inspekcija priima elektroninius laiškus, siunčiamus elektroninio pašto adresu info@dvi.gov.lv.

13Privatumo politikos galiojimas

Pasiliekame teisę laikas nuo laiko keisti ir atnaujinti šios privatumo politikos turinį, kad paaiškintume, kaip tvarkome jūsų duomenis.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, raginame reguliariai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad žinotumėte, kaip mes apdorojame jūsų asmens duomenis svetainėje.